Բլոկ 1 A Մասնաշենք

105

վաճ. է 87
առկա է 12
ամրգ. է 6

Բլոկ 1 B Մասնաշենք

159

վաճ. է 148
առկա է 7
ամրգ. է 4

Բլոկ 1 C Մասնաշենք

231

վաճ. է 193
առկա է 27
ամրգ. է 11

Բլոկ 1 D Մասնաշենք

153

վաճ. է 115
առկա է 29
ամրգ. է 9

Բլոկ 1 E Մասնաշենք

231

վաճ. է 190
առկա է 27
ամրգ. է 14

Բլոկ 1 F Մասնաշենք

159

վաճ. է 152
առկա է 4
ամրգ. է 3

Բլոկ 2 A Մասնաշենք

105

վաճ. է 55
առկա է 40
ամրգ. է 10

Բլոկ 2 B Մասնաշենք

159

վաճ. է 118
առկա է 28
ամրգ. է 13

Բլոկ 2 C Մասնաշենք

231

վաճ. է 133
առկա է 85
ամրգ. է 13

Բլոկ 2 D Մասնաշենք

153

վաճ. է 48
առկա է 103
ամրգ. է 2

Բլոկ 2 E Մասնաշենք

231

վաճ. է 113
առկա է 106
ամրգ. է 12

Բլոկ 2 F Մասնաշենք

159

վաճ. է 105
առկա է 46
ամրգ. է 8

Բլոկ 3 A Մասնաշենք

98

վաճ. է 0
առկա է 98
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 B Մասնաշենք

56

վաճ. է 0
առկա է 56
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Թաղամասի մասին
Ընթացքը
Վիճակ
Live
Փաստաթղթեր
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել շինարարության ընթացքը ուղիղ հեռարձարկմամբ