Բլոկ 1 A Մասնաշենք

105

վաճ. է 74
առկա է 11
ամրգ. է 20

Բլոկ 1 B Մասնաշենք

159

վաճ. է 118
առկա է 8
ամրգ. է 33

Բլոկ 1 C Մասնաշենք

231

վաճ. է 111
առկա է 42
ամրգ. է 78

Բլոկ 1 D Մասնաշենք

153

վաճ. է 99
առկա է 33
ամրգ. է 21

Բլոկ 1 E Մասնաշենք

231

վաճ. է 115
առկա է 34
ամրգ. է 82

Բլոկ 1 F Մասնաշենք

159

վաճ. է 111
առկա է 3
ամրգ. է 45

Բլոկ 2 G Մասնաշենք

105

վաճ. է 31
առկա է 51
ամրգ. է 23

Բլոկ 2 H Մասնաշենք

159

վաճ. է 44
առկա է 53
ամրգ. է 62

Բլոկ 2 I Մասնաշենք

231

վաճ. է 40
առկա է 116
ամրգ. է 75

Բլոկ 2 J Մասնաշենք

153

վաճ. է 38
առկա է 107
ամրգ. է 8

Բլոկ 2 K Մասնաշենք

231

վաճ. է 0
առկա է 231
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 L Մասնաշենք

159

վաճ. է 50
առկա է 53
ամրգ. է 56

Բլոկ 3 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Թաղամասի մասին
Ընթացքը
Վիճակ
Live
Փաստաթղթեր
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել շինարարության ընթացքը ուղիղ հեռարձարկմամբ