Բլոկ 1 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 1 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 1 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 1 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 1 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 1 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 G Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 H Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 I Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 J Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 K Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 2 L Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 3 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 A Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 B Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 C Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 D Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 E Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Բլոկ 4 F Մասնաշենք

0

վաճ. է 0
առկա է 0
ամրգ. է 0

Թաղամասի մասին
Ընթացքը
Վիճակ
Live
Փաստաթղթեր
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել շինարարության ընթացքը ուղիղ հեռարձարկմամբ